ജമൈക്ക ഇൻ

400 300
Saikatham Books

അതിവിജനമായ തരിശില്‍ നിഗൂഢതയുടെ പ്രതീതിയുണര്‍ത്തിക്കൊണ്ട് നില്‍ക്കുന്ന നരകംപോലൊരു സത്രമാണ് ജമൈക്ക ഇന്‍. പുറത്തു തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന അതിന്റെ നാമഫലകം പോലും രാത്രിയുടെ ഇരുട്ടില്‍ തൂക്കുകയറിലാടുന്നൊരു ശരീരംപോലെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. ആ വീടിന്റെ ഇരുണ്ട അകത്തളങ്ങള്‍ പുരുഷന്മാരുടെ അരാജകത്വത്തിന്റെ വിളയാട്ട ഭൂമിയാണ്. അവിടെ അനാഥയായി എത്തിച്ചേരുന്ന മേരിയെന്ന പെണ്‍കുട്ടി നേരിടേണ്ടിവരുന്ന പ്രതിസന്ധികളുടെ ഉദ്വേഗം തുടിക്കുന്ന കഥയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. അവസാന നിമിഷം വരേയും വായനക്കാരന്റെ സങ്കല്പത്തിന് വിപരീതമായി ജീവിതത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായ ഒഴുക്കിനെ മാസ്മരികമായി കൊണ്ടുപോകുന്ന യഥാര്‍ത്ഥ ത്രില്ലര്‍.

8 in stock

അതിവിജനമായ തരിശില്‍ നിഗൂഢതയുടെ പ്രതീതിയുണര്‍ത്തിക്കൊണ്ട് നില്‍ക്കുന്ന നരകംപോലൊരു സത്രമാണ് ജമൈക്ക ഇന്‍. പുറത്തു തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന അതിന്റെ നാമഫലകം പോലും രാത്രിയുടെ ഇരുട്ടില്‍ തൂക്കുകയറിലാടുന്നൊരു ശരീരംപോലെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. ആ വീടിന്റെ ഇരുണ്ട അകത്തളങ്ങള്‍ പുരുഷന്മാരുടെ അരാജകത്വത്തിന്റെ വിളയാട്ട ഭൂമിയാണ്. അവിടെ അനാഥയായി എത്തിച്ചേരുന്ന മേരിയെന്ന പെണ്‍കുട്ടി നേരിടേണ്ടിവരുന്ന പ്രതിസന്ധികളുടെ ഉദ്വേഗം തുടിക്കുന്ന കഥയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. അവസാന നിമിഷം വരേയും വായനക്കാരന്റെ സങ്കല്പത്തിന് വിപരീതമായി ജീവിതത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായ ഒഴുക്കിനെ മാസ്മരികമായി കൊണ്ടുപോകുന്ന യഥാര്‍ത്ഥ ത്രില്ലര്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജമൈക്ക ഇൻ”

Vendor Information

  • Store Name: Saikatham Books
  • Vendor: Saikatham Books
  • Address:
  • No ratings found yet!