കൂത്താണ്ടവർ

(1 customer review)
350 263

അസാധാരണമായ ഒരു പ്രണയത്തിന്റെ അതുല്യമായ ആഖ്യാനം. ആത്മാംശം കലർന്ന സന്ദർഭങ്ങളും സംഭവഗതികളും കൊണ്ട് വൈകാരികത മുറ്റിനില്ക്കുന്ന ഭാവാന്തരീക്ഷം. ഹൃദയം ഹൃദയത്തോടു മന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഷാവിഷ്കാരം. പൊതുസമൂഹം ഉൾക്കൊള്ളാൻ മടിക്കുന്ന സ്നേഹബന്ധങ്ങളിലേക്കുള്ള ക്ഷണം. ദുരന്തപര്യവസായിയെങ്കിലും വായനയെ ഊഷ്മളമാക്കുന്ന കഥാഗതി.

2 in stock

അസാധാരണമായ ഒരു പ്രണയത്തിന്റെ അതുല്യമായ ആഖ്യാനം. ആത്മാംശം കലർന്ന സന്ദർഭങ്ങളും സംഭവഗതികളും കൊണ്ട് വൈകാരികത മുറ്റിനില്ക്കുന്ന ഭാവാന്തരീക്ഷം. ഹൃദയം ഹൃദയത്തോടു മന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഷാവിഷ്കാരം. പൊതുസമൂഹം ഉൾക്കൊള്ളാൻ മടിക്കുന്ന സ്നേഹബന്ധങ്ങളിലേക്കുള്ള ക്ഷണം. ദുരന്തപര്യവസായിയെങ്കിലും വായനയെ ഊഷ്മളമാക്കുന്ന കഥാഗതി.

Weight 0.5 kg

1 review for കൂത്താണ്ടവർ

  1. soorajekr (verified owner)

    One of the best novel that I’ve read in recent years. Showcases true human life at different stages in a simple way . Once you start through the book, I bet we cannot keep it aside unless we finish reading. A masterpiece from a debut novelist. Thanks to Mr. Venugopalan Kokkodan. Expecting more such books in future.

Average Rating

5.00

1 Review
5 Star
100%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
Add a review

Vendor Information

  • Store Name: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Vendor: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Address:
  • 2.50 rating from 2 reviews