ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിലെ ആത്മഹത്യകൾ

300 240

നല്ല ത്രില്ലർ കഥകളുടെ അഭാവം കൊണ്ട് വരണ്ടു പോകുന്ന കാലത്താണ് ഋതുപർണ്ണയുടെ രംഗപ്രവേശം എന്നത് തികച്ചും ആശ്വാസകരമാണ്.അപസർപ്പക കഥകളിൽ പെൺസാന്നിധ്യം പൊതുവെ വളരെ കുറവാണ്.ഈ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റണ്ടിൻ്റെ അപസർപ്പക കഥകളുടെ റാണിയായി അടയാളപ്പെടാൻ ഋതുപർണ്ണയ്ക്ക് കഴിയും എന്നത് ഉറപ്പാണ്.അതിനായി സാധിക്കട്ടെ എന്ന നിറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനകൾ – ബഹിയ

Out stock

Out of stock

നല്ല ത്രില്ലർ കഥകളുടെ അഭാവം കൊണ്ട് വരണ്ടു പോകുന്ന കാലത്താണ് ഋതുപർണ്ണയുടെ രംഗപ്രവേശം എന്നത് തികച്ചും ആശ്വാസകരമാണ്.അപസർപ്പക കഥകളിൽ പെൺസാന്നിധ്യം പൊതുവെ വളരെ കുറവാണ്.ഈ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റണ്ടിൻ്റെ അപസർപ്പക കഥകളുടെ റാണിയായി അടയാളപ്പെടാൻ ഋതുപർണ്ണയ്ക്ക് കഴിയും എന്നത് ഉറപ്പാണ്.അതിനായി സാധിക്കട്ടെ എന്ന നിറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനകൾ – ബഹിയ

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിലെ ആത്മഹത്യകൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Rhithuparnnam
  • Vendor: Rhithuparnnam
  • Address:
  • No ratings found yet!