മനുഷ്യ മൃഗങ്ങൾ

(1 customer review)
169 127

മനുഷ്യൻ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും മൃഗമായി മാറുന്നു.അവൻ്റെയുള്ളിലെ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെടുകയും രക്തബന്ധങ്ങൾ പോലും മറക്കുകയും ചെയുന്നു. സ്വാർത്ഥ ലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആരെയും കൊല്ലാൻ അവൻ തയ്യാറാകുന്നു.ബി എൽ ജയശങ്കറും സജീവ് കോയിക്കലും ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ കഥകൾ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്.

7 in stock

മനുഷ്യൻ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും മൃഗമായി മാറുന്നു.അവൻ്റെയുള്ളിലെ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെടുകയും രക്തബന്ധങ്ങൾ പോലും മറക്കുകയും ചെയുന്നു. സ്വാർത്ഥ ലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആരെയും കൊല്ലാൻ അവൻ തയ്യാറാകുന്നു.ബി എൽ ജയശങ്കറും സജീവ് കോയിക്കലും ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ കഥകൾ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Weight 0.5 kg

1 review for മനുഷ്യ മൃഗങ്ങൾ

  1. vishnusnew

    good stories

Average Rating

4.00

1 Review
5 Star
0%
4 Star
100%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
Add a review

Vendor Information

  • Store Name: Pusthakakada Publishers
  • Vendor: Pusthakakada Publishers
  • Address:
  • 4.00 rating from 1 review