സബർമതി എക്സ്പ്രസ്സ്

180 135

വേഗതയാർന്ന ജീവിത പാളത്തിലൂടെ ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ നാം അറിയാതെ വന്നുചേരുന്ന വിധിവിളയാട്ടത്തിന്റെ സംഹാരതാണ്ഡവങ്ങളിൽപ്പെട്ട് ആടിയുലയുന്ന മനുഷ്യജന്മങ്ങളുടെ നിലവിളികൾ

ശ്വാസം നിലയ്ക്കുന്നതുവരെ നമ്മെ പിൻതുടർന്ന് ഭീതിയുടെയും ഭീകരതയുടെയും

പ്രേതഭൂമികയിലേയ്ക്ക് നമ്മെ ഓടിച്ചു കയറ്റുന്നവർ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ചക്രവാളചുഴിയിലേക്ക് മുങ്ങിതാഴുമ്പോൾ ശരീരം നഷ്ടപ്പെട്ട് പൈശാചിക ശക്തികളായി ഈ മണ്ണിൽ ഇരിപ്പിടം തേടി അലയുന്നവർ. ഇരുമ്പു പാളങ്ങളിൽ ഹോമിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതമോ? അതോ ഇരിക്കാൻ ഇരിപ്പിടങ്ങളില്ലാതെ അലയുന്ന ആത്മാക്കളുടെ ആത്മരോധനമോ? വായനക്കാരെ ത്രസ്സിപ്പിക്കുന്ന മാന്ത്രിക നോവലിസ്റ്റ് സുനിൽ പരമേശ്വരന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ നോവൽ

13 in stock

വേഗതയാർന്ന ജീവിത പാളത്തിലൂടെ ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ നാം അറിയാതെ വന്നുചേരുന്ന വിധിവിളയാട്ടത്തിന്റെ സംഹാരതാണ്ഡവങ്ങളിൽപ്പെട്ട് ആടിയുലയുന്ന മനുഷ്യജന്മങ്ങളുടെ നിലവിളികൾ

ശ്വാസം നിലയ്ക്കുന്നതുവരെ നമ്മെ പിൻതുടർന്ന് ഭീതിയുടെയും ഭീകരതയുടെയും

പ്രേതഭൂമികയിലേയ്ക്ക് നമ്മെ ഓടിച്ചു കയറ്റുന്നവർ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ചക്രവാളചുഴിയിലേക്ക് മുങ്ങിതാഴുമ്പോൾ ശരീരം നഷ്ടപ്പെട്ട് പൈശാചിക ശക്തികളായി ഈ മണ്ണിൽ ഇരിപ്പിടം തേടി അലയുന്നവർ. ഇരുമ്പു പാളങ്ങളിൽ ഹോമിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതമോ? അതോ ഇരിക്കാൻ ഇരിപ്പിടങ്ങളില്ലാതെ അലയുന്ന ആത്മാക്കളുടെ ആത്മരോധനമോ? വായനക്കാരെ ത്രസ്സിപ്പിക്കുന്ന മാന്ത്രിക നോവലിസ്റ്റ് സുനിൽ പരമേശ്വരന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ നോവൽ

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സബർമതി എക്സ്പ്രസ്സ്”

Vendor Information

  • Store Name: Hemamambika Books
  • Vendor: Hemamambika Books
  • Address:
  • No ratings found yet!