വാറണ്ട്

310 233

സത്യത്തിനും നീതിക്കുംവേണ്ടി നിലകൊണ്ട ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ ശിവനെ കാത്തിരുന്നത് നിയമത്തെ അമ്മാനമാടുന്ന ഒരുകൂട്ടം ശത്രുക്കളായിരുന്നു. തനിക്കു പ്രിയപ്പെട്ടതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിസ്സഹായനായി കണ്ടുനില്‍ക്കേണ്ടിവന്ന ശിവന്‍ ജയിക്കുമെന്ന് നിശ്ചയമില്ലാത്ത തന്‍റെ അവസാന പോരാട്ടത്തിനായി തയ്യാറെടുത്തു.
ആകാംക്ഷാഭരിതമായ മുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍ കോര്‍ത്തിണക്കിയ ക്രൈംതില്ലര്‍.

4 in stock

സത്യത്തിനും നീതിക്കുംവേണ്ടി നിലകൊണ്ട ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ ശിവനെ കാത്തിരുന്നത് നിയമത്തെ അമ്മാനമാടുന്ന ഒരുകൂട്ടം ശത്രുക്കളായിരുന്നു. തനിക്കു പ്രിയപ്പെട്ടതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിസ്സഹായനായി കണ്ടുനില്‍ക്കേണ്ടിവന്ന ശിവന്‍ ജയിക്കുമെന്ന് നിശ്ചയമില്ലാത്ത തന്‍റെ അവസാന പോരാട്ടത്തിനായി തയ്യാറെടുത്തു.
ആകാംക്ഷാഭരിതമായ മുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍ കോര്‍ത്തിണക്കിയ ക്രൈംതില്ലര്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വാറണ്ട്”

Vendor Information