ഈശ്വരാ വഴക്കില്ലല്ലോ

270 203
Manorama Books

നർമമാണ് മേമ്പൊടിയെങ്കിലും നെഞ്ഞിൽ കൈചേർത്താണ് സലിം ഓർമകളോരോന്നും പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്..കൂട്ടത്തിൽ കണക്കില്ലാതെ ആത്മപരിഹാസവുമുണ്ട്. . എത്ര സംസാരിച്ചാലും ബോറടിക്കാത്ത സലിമിന്റെ ഈ ഒാർമയെഴുത്തും അങ്ങനെതന്നെ.

അവതാരികയിൽ മമ്മൂട്ടി

6 in stock

നർമമാണ് മേമ്പൊടിയെങ്കിലും നെഞ്ഞിൽ കൈചേർത്താണ് സലിം ഓർമകളോരോന്നും പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്..കൂട്ടത്തിൽ കണക്കില്ലാതെ ആത്മപരിഹാസവുമുണ്ട്. . എത്ര സംസാരിച്ചാലും ബോറടിക്കാത്ത സലിമിന്റെ ഈ ഒാർമയെഴുത്തും അങ്ങനെതന്നെ.

അവതാരികയിൽ മമ്മൂട്ടി

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഈശ്വരാ വഴക്കില്ലല്ലോ”

Vendor Information

  • Store Name: Manorama Books
  • Vendor: Manorama Books
  • Address:
  • No ratings found yet!